CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ
VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ S&P
EnglishVietnamese

Thông tư số: 68/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Bộ Tài chính

Ngày 11 tháng 11 năm 2022 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 68/2022/TT-BTC về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của

Thông tư số: 31/2022/TT-BCT ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Bộ Công Thương

Ngày 08 tháng 11 năm 2022 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 31/2022/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện và

Nghị định số: 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ

Ngày 15 tháng 11 năm 2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 95/2022/NĐ-CP về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính

Cần xây dựng thêm nhiều chế định xác định tài sản trí tuệ.

Tài sản trí tuệ là cái khó mà đong, đo, đếm nhất. Và đây cũng là bài toán nang giải cho các doanh nghiệp trong định giá giá trị doanh nghiệp. Nhà nước và các điều luật trong luật thẩm định vẫn còn thiếu nhiều chế định về xác định giá trị tài sản trí

Quy định giá trần, giá sàn với sách giáo khoa là “ý kiến rất hay”.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy đề nghị quy định khung giá tối đa và tối thiểu với sách giáo khoa để đảm bảo cạnh tranh lành mạnh. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nói đây là “ý kiến rất hay”. Bộ trưởng Bộ tài chính Hồ Đức Phớc Chiều ngày

Bộ Tài chính khuyến cáo mua bán trái phiếu doanh nghiệp.

Trước các vi phạm của doanh nghiệp phát hành thời gian qua, trên thị trường xảy ra hiện tượng doanh nghiệp tăng mua lại trái phiếu, các nhà đầu tư cá nhân bán lại trái phiếu trước hạn do quan ngại doanh nghiệp không trả được nợ. Trước tình hình này, Bộ Tài chính đề

Sửa quy định tỷ lệ quy đổi tài sản bảo đảm đối với khoản cho vay đặc biệt

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 13/2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2021/TT-NHNN ngày 06/7/2021 quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. Sửa quy định tỷ lệ quy đổi tài sản bảo đảm đối với khoản