CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ
VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ S&P
EnglishVietnamese

Cần xây dựng thêm nhiều chế định xác định tài sản trí tuệ.

Tài sản trí tuệ là cái khó mà đong, đo, đếm nhất. Và đây cũng là bài toán nang giải cho các doanh nghiệp trong định giá giá trị doanh nghiệp. Nhà nước và các điều luật trong luật thẩm định vẫn còn thiếu nhiều chế định về xác định giá trị tài sản trí

Quy định giá trần, giá sàn với sách giáo khoa là “ý kiến rất hay”.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy đề nghị quy định khung giá tối đa và tối thiểu với sách giáo khoa để đảm bảo cạnh tranh lành mạnh. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nói đây là “ý kiến rất hay”. Bộ trưởng Bộ tài chính Hồ Đức Phớc Chiều ngày

Bộ Tài chính khuyến cáo mua bán trái phiếu doanh nghiệp.

Trước các vi phạm của doanh nghiệp phát hành thời gian qua, trên thị trường xảy ra hiện tượng doanh nghiệp tăng mua lại trái phiếu, các nhà đầu tư cá nhân bán lại trái phiếu trước hạn do quan ngại doanh nghiệp không trả được nợ. Trước tình hình này, Bộ Tài chính đề

Sửa quy định tỷ lệ quy đổi tài sản bảo đảm đối với khoản cho vay đặc biệt

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 13/2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2021/TT-NHNN ngày 06/7/2021 quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. Sửa quy định tỷ lệ quy đổi tài sản bảo đảm đối với khoản