CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ
VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ S&P
EnglishVietnamese

Hồ sơ pháp lý

1. Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh

2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Thẩm định giá

3. Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

4. Đề xuất phí cung cấp dịch vụ

Biểu phí SP 2023