CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ
VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ S&P
EnglishVietnamese

Nghị định số 30/2018/NĐ-CP

Nghị định số 30/2018 được Chính phủ ban hành ngày 07/03/2018 quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá TS; trình tự, thủ tục định giá TS trong tố tụng hình sự.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN