CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ
VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ S&P
EnglishVietnamese

Nghị định số 89/2013/NĐ-CP

Nghị định số 89/2013/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 06/08/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN